• Patiënten

>>Inclusie tool

Inclusie tool RiCOTTA studie

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig bepalen of uw patient in aanmerking komt voor inclusie. Bel bij twijfel altijd met de studietelefoon (06-15113176)

Leeftijd boven 18 jaar?
Bevestigde heup- of knieprothese infectie?
De veroorzakers zijn (of omvatten) S. aureus en/of coagulase-negatieve stafylokokken (CNS)
Chirurgische behandeling is DAIR-procedure?
Contra-indicatie voor rifampicine?
Kan één van de antibiotica levofloxacine of clindamycine of cotrimoxazol of tetracyclines worden toegepast (d.w.z. micro-organisme is gevoelig en geen contra-indiaties)?
Meer dan 3 weken iv antibioticabehandeling vereist (bijv. gecompliceerde S. aureus bacteriëmie of endocarditis)?
Meer dan 2 DAIRs verricht voorafgaand aan inclusie?
Heeft patiënt een tumor prothese?
Levensverwachting > 12 maanden?
Krijgt patiënt in de komende 12 maanden chemotherapie voor actieve maligniteit?
Is patiënt nu al ingepland voor chronische suppressieve antibiotica voor >12 maanden?
Denkt de onderzoeker dat de patiënt na randomisatie zal voldoen aan de verplichtingen van het onderzoek?
Is patiënte zwanger of geeft zij borstvoeding?
Kan patiënt lezen en communiceren in Nederlands en/of Engels?