>Disclaimer

Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van Protheseinfectie.nl. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid

Protheseinfectie.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Protheseinfectie.nl accepteert echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuiste of incomplete informatie op deze site en voor onjuiste of incomplete informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Protheseinfectie.nl accepteert ook geen aansprakelijkheid voor of schade als gevolg van storingen en/of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Protheseinfectie.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.