>Over ons

Over ons

Deze website is opgezet voor samenwerkende ziekenhuizen in de regio Leiden (LUMC Leiden, Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiden, Alrijne ziekenhuis, lokatie Leiderdorp en Haaglanden Medisch Centrum (HMC, locaties Bronovo, Westeinde en Antoniushove). In 2015 is een regionale werkgroep prothese infecties opgericht, bestaande uit internist-infectiologen, orthopeden en arts-microbiologen uit de regio. Sinds 2018 is ook het Haga ziekenhuis aangesloten bij het samenwerkingsverband. In 2019 is het Spaarne Gasthuis toegetreden tot het samenwerkingsverband. Het doel is om de zorg voor patiënten met een prothese infectie te harmoniseren en te verbeteren. Een interview met enkele zorgverleners vindt u hier (vanaf p. 12). Hieronder staan de specialisten die in de verschillende ziekenhuizen actief betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een prothese infectie.

Wilt u meer over het samenwerkingsverband weten of overweegt u te participeren? Neem dan contact met ons op.

Medisch specialisten

Rob Nelissen LUMC  

Rob Nelissen, orthopeed
LUMC

Prof. dr. Rob Nelissen is het hoofd van de afdeling orthopedie in het LUMC. Sinds 1994 is hij als medisch specialist verbonden aan de afdeling Orthopedie in het LUMC. Sinds 2016 is hij voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV). Samen met Jaap van Dissel (voormalig hoofd van de afdeling infectieziekten) en Leo Visser heeft hij in 2003 een behandelprotocol voor geïnfecteerde gewrichtsprotheses ontwikkeld dat de basis is geweest voor het huidige protocol.

Leo Visser LUMC  

Leo Visser, internist-infectioloog
LUMC

Prof. dr. Leo Visser werkt sinds 1990 als internist-infectioloog in het LUMC en is sinds 2016 hoofd van de afdeling infectieziekten in het LUMC. Hij is hoogleraar reizigersgeneeskunde bij de afdeling infectieziekten en is als medisch specialist en plaatsvervangend opleider interne geneeskunde intensief betrokken bij klinische patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Samen met Jaap van Dissel (voormalig hoofd van de afdeling infectieziekten) en Rob Nelissen heeft hij in 2003 een behandelprotocol voor geïnfecteerde gewrichtsprotheses ontwikkeld dat de basis is geweest voor het huidige protocol.

Mark de Boer LUMC  

Mark de Boer, internist-infectioloog
LUMC

Dr. Mark de Boer is als medisch specialist werkzaam op de afdeling infectieziekten van het LUMC. Zijn belangrijkste klinische taken zijn zorg voor patiënten met HIV, voorzitter van de antibioticumcommissie en supervisie en onderwijs van studenten en assistenten. Daarnaast heeft hij een leidende rol gehad in het samenstellen van het huidige regionale behandelprotocol Geïnfecteerde gewrichtsprotheses. Hij doet onderzoek naar het goed gebruik van antibiotica.

Henk Scheper LUMC  

Henk Scheper, internist-infectioloog
LUMC

Drs. Henk Scheper werkt sinds 2016 als internist-infectioloog in het LUMC. Tijdens zijn opleiding tot internist heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van een regionale richtlijn prothese infecties. Zijn huidige functie bestaat uit klinische patiëntenzorg, supervisie en onderwijs. Daarnaast doet hij zowel onderzoek naar behandelstrategieën voor patiënten met een prothese infectie als basaal en epidemiologisch onderzoek naar biofilm-gerelateerde infecties.

Robert van der Wal LUMC  

Robert van der Wal, orthopeed
LUMC

Drs. Robert van der Wal is werkzaam als orthopedisch chirurg in het LUMC. Naast de oncologische orthopedie en het plaatsen van primaire knie- en heupprothesen als aandachtsgebieden, gaat zijn interesse uit naar de diagnostiek en behandeling van prothese infecties.

Karin Ellen Veldkamp  

Karin Ellen Veldkamp, arts-microbioloog

LUMC

Dr. Karin Ellen Veldkamp is arts-microbioloog en werkt sinds 2008 als staflid in het LUMC. Vanuit haar aandachtsgebieden bacteriologie en infectiepreventie is zij zowel geïnteresseerd in het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van prothese infecties, als in de preventie van prothese gerelateerde infecties.

Stefan Keizer MCH Bronovo  

Stefan Keizer, orthopeed
HMC

Drs. Stefan Keizer is orthopedisch chirurg. Zijn focus ligt, naast voet- en enkelchirurgie, op heupchirurgie. Hij is gespecialiseerd in het implanteren van de heupprothese, zowel primair als revisies. Daarnaast is hij geïnteresseerd en eerste aanspreekpunt in de kliniek voor de geïnfecteerde heupprothese.

Maurine van Leverstein Hall MCH Bronovo  

Maurine Leverstein-van Hall, arts-microbioloog
HMC

Dr. Maurine Leversteijn-van Hall is arts-microbioloog in het HMC en het Alrijne Ziekenhuis. Zij heeft als aandachtsgebieden infectiepreventie en bacteriologie en verricht wetenschappelijk onderzoek. Zij is als consulent actief betrokken bij de diagnostiek, preventie en behandeling van patiënten met prothese infecties.

N.M. (Nathalie) Delfos  

Nathalie Delfos, internist-infectioloog

Alrijne ziekenhuis

Drs. Nathalie M. Delfos is opgeleid in het LUMC. Sinds 2005 is zij werkzaam als internist- infectioloog in het Alrijne ziekenhuis bij de vakgroep interne geneeskunde/MDL. Zij is nauw betrokken bij de totstandkoming en de dagelijkse implementatie van de huidige regionale richtlijn prothese infecties. Poliklinisch behandelt ze, naast de algemene interne geneeskunde,  patiënten met gecompliceerde (chronische) infecties. Als consulent in de kliniek is ze actief betrokken bij de zorg voor patiënten met prothese infecties.

 

Rachid Mahdad, orthopeed
Alrijne Ziekenhuis

Rachid Mahdad is sinds 2012 werkzaam als orthopedisch chirurg in het Alrijne Ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn de primaire heup- en knieprothesen, revisiechirurgie van een heup- of knieprothese, periprothetische fracturen van heup en knie en de behandeling van een geïnfecteerde prothese van heup en knie. Hij was nauw betrokken bij de opzet en implementatie van het regionale behandelprotocol prothese infecties en is eerste aanspreekpunt hiervoor in de kliniek.‚Äč

 

Masja Leendertse, arts-microbioloog, Alrijne Ziekenhuis

Dr. Masja Leendertse is opgeleid in het AMC en OLVG. Sinds 2013 is zij werkzaam als arts-microbioloog in het Alrijne ziekenhuis. Binnen haar aandachtsgebieden antibiotic stewardship, bacteriologie en prothese-infecties is zij veel betrokken bij de advisering omtrent de diagnostiek en behandeling van patiënten met geïnfecteerde protheses.

     

 

 

 

Joris van der Lugt, orthopeed, Haga Ziekenhuis

 

   

 

Bjorn Herpers, arts-microbioloog, Streeklaboratorium Haarlem

Dr. Bjorn Herpers is sinds 2009 werkzaam bij het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in Haarlem. Binnen het Spaarne Gasthuis is hij betrokken bij het MDO voor behandeling van orthopedische infecties en het ontwikkelen van deep sequencing NGS technieken voor de diagnose van protheseinfecties. Samen met Peter Nolte en het ACTA doet hij onderzoek naar het gebruik van antibacteriële endolysines bij de behandeling van biofilm-gerelateerde infecties.

 

   

 

 

Peter Nolte, orthopedisch chirurg, Spaarne Gasthuis

Dr Peter Nolte is sinds 2001 werkzaam in het Spaarne Ziekenhuis, vanaf 2015 Spaarne Gasthuis. Zijn aandachtsgebieden zijn heupprothesiologie, knie(revisie) prothesiologie, en voet en enkelchirurgie. Binnen het Spaarne Gasthuis is hij het aanspreekpunt voor behandeling van geinfecteerde protheses. Zijn wetenschappelijk interesse is o.a. op het gebied van diagnostiek en (nieuwe) behandelingen van de geinfecteerde gewrichtsprothese.

 

Hanke Wattel, internist, Spaarne Gasthuis

Hanke Wattel is algemeen internist met speciale belangstelling voor infectieziekten. Samen met de medische microbiologen en de orthopeden participeert zij in het multidisciplinair overleg van patiënten met een geinfecteerde gewrichtsprothese in het Spaarne Gasthuis.