>>Protocollen

Protocollen

Op deze pagina vindt u het behandelprotocol zoals dat gebruikt wordt in de regio. Het protocol begint met een samenvattingstabel met de belangrijkste behandeladviezen. Er wordt in het samenwerkingsverband gebruik gemaakt van twee verschillende protocollen. Beide protocollen zijn identiek behoudens het beleid bij acute stafylokokken infecties, wat historisch gezien in ziekenhuizen in de regio verschillend is. Hiermee is bij het opstellen van de protocollen rekening gehouden en beide behandelprototocollen zijn gepubliceerd op de website. Ziekenhuizen die zich willen aansluiten bij de regionale samenwerking kunnen besluiten welk protocol het meest aansluit bij wat al gebruikelijk is in dat centrum.