>>Wondzorg App studie stopt

Wondzorg App studie stopt

19-07-2021

Wondzorg App studie stopt

Op 15 juli 2021 werd de laatste patient uitgenodigd om deel te nemen aan de Landelijke Wondzorg App Studie. Ruim 1200 patienten zijn inmiddels geincludeerd, een prachtig aantal. Een tussenverslag over de wondzorg app kunt u hier inzien. De komende maanden zullen alle gegevens van de studie verwerkt worden,teruggerapporteerd aan de centra en gepubliceerd in een medisch-wetenschappelijk vakblad. Dank voor alle centra voor hun enorme inzet om deze studie met elkaar - ondanks de COVID-crisis - op deze manier af te ronden.