>>Subsidie voor onderzoek naar complicaties na pr...

Subsidie voor onderzoek naar complicaties na protheseplaatsing

09-10-2018

Subsidie voor onderzoek naar complicaties na protheseplaatsing

Met de wondzorg-app is het mogelijk om complicaties zoals infecties in een vroeg stadium op te sporen, zodat die tijdig behandeld kunnen worden. Met deze eHealth-toepassing hopen de onderzoekers chronische infecties, waarbij de prothese verwijderd moet worden, te voorkomen. Daarnaast willen de onderzoekers inzicht krijgen in de relatie tussen het optreden van wondlekkage en prothese-infecties.  

Hoe werkt de wondzorg-app 

Patiënten scoren gedurende 30 dagen na de operatie hun wond in de app met een eenvoudige vragenlijst. Een ingebouwd algoritme berekent een score die patiënten adviseert contact met hun behandelaar op te nemen bij een te hoge score. Ook kunnen ze dagelijks een foto maken van hun wond. Er wordt in het LUMC ook gewerkt aan de integratie van de app in het ziekenhuisinformatiesysteem HiX, zodat artsen ‘realtime’ het wondbeloop kunnen inzien als patiënten op basis van een ‘alert in de app’ contact met hun arts opnemen. 

 

Succesvolle pilot 

In het LUMC en het Alrijne ziekenhuis is het afgelopen jaar al een pilotstudie met de app uitgevoerd, die succesvol is verlopen. "De komende 18 maanden willen we de app in tenminste 10 ziekenhuizen introduceren voor alle patiënten met een nieuwe gewrichtsprothese. Ziekenhuizen kunnen kosteloos meedoen", aldus Henk Scheper (Infectieziekten) en Robert van der Wal(Orthopedie) die samen het onderzoek leiden. 

De wondzorg-app is beschikbaar voor smartphones met Android en iOS en kan in studieverband gratis worden gedownload.

Bent u geinteresseerd in deelname? Neem dan contact met ons op.