>>Prothese infectie onderzoek in het nieuws

Prothese infectie onderzoek in het nieuws

21-04-2023

Prothese infectie onderzoek in het nieuws

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt vanuit de afdeling Infectieziekten onder leiding van prof. dr. Mark de Boer en drs. Henk Scheper in samenwerking met de afdeling Orthopedie onder leiding van professor Rob Nelissen en veel andere Nederlandse ziekenhuizen onderzoek gedaan om de zorg voor patiënten met een geïnfecteerde gewrichtsprotheses te verbeteren. 

Een infectie van een gewrichtsprothese is moeilijk te behandelen, vooral omdat antibiotica op zichzelf onvoldoende werken. Deze ernstige complicatie gaat samen met heroperaties, lange ziekenhuisopnames, beperkte mobiliteit en een langdurige- en complexe antibioticabehandeling. "Er is eigenlijk nooit goed onderzocht welke antibiotica het meest geschikt zijn voor de behandeling van deze vorm van infectie", volgens De Boer. Binnenkort wordt daarom gestart met een gerandomiseerde trial bij patiënten met een geïnfecteerde gewrichtsprothese op het gebied van antibiotica. Dat is mogelijk gemaakt door een ZonMW-subsidie van 700.000 euro vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Meer informatie over de RiCOTTA studie vindt u op deze website.

Interview met beide onderzoekers

Daarnaast kunt u dit interview terugluisteren wat op Radio Sleutelstad is uitgezonden op zondag 15 april 2023