>>Promotie onderzoek Prothese infecties

Promotie onderzoek Prothese infecties

30-06-2023

Promotie onderzoek Prothese infecties

Deze week heeft Henk Scheper zijn proefschrift 'Prosthetic Joint Infections, new diagnostic and treatment strategies' succesvol verdedigd. Hiervoor zijn veel data verzameld in ziekenhuizen die betrokken waren bij de opzet van deze website en een regionaal behandelprotocol. De promotores waren prof. dr. Leo Visser en prof. dr. Mark de Boer. De oppositie bestond uit prof dr. Rob Nelissen, dr. Alex Soriano (Barcelona, Spanje), dr. Marjan Wouthuyzen-Bakker, prof. dr. Rudolf Poolman, dr. Joffrey van Prehn en prof. dr. Olaf Dekkers. Vele collega's en patiënten uit Nederland hebben deelgenomen aan de in dit proefschrift beschreven projecten.

Het onderzoek ging over het gebruik van E-health bij prothese infecties, over optimale antimicrobiele behandelstrategieen en over antimicrobiele peptides om in de toekomst de behandeling te verbeteren. Een van de aanbevelingen voor vervolgonderzoek, een gerandomiseerde studie naar behandeling van stafylokokken prothese infecties, wordt nu al in de praktijk met de landelijke en vanuit het LUMC gecoördineerde RiCOTTA studie, zie voor meer informatie deze website.

Je kunt hier het proefschrift lezen.