>>Jaarverslag Prothese Protect Project

Jaarverslag Prothese Protect Project

23-12-2016

Het Prothese Protect Project, gestart in januari 2016 en gesubsidieerd door Zorg & Zekerheid, heeft als doel de complexe zorg voor patiënten met een prothese infectie te verbeteren. Op 23 december 2016 hebben we ons eerste jaarverslag gepresenteerd aan Zorg & Zekerheid. Wij vatten de resultaten voor u samen.

 

Regionaal samenwerkingsverband

Er is een regionale werkgroep opgericht bestaande uit  internist-infectiologen, arts-microbiologen en orthopedisch chirurgen uit het LUMC, Haaglanden Medisch centrum locatie Westeinde, Haaglanden Medisch centrum locatie Bronovo, Alrijne Ziekenhuis, locatie Diakonessenziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiderdorp. Er is een protocol “Behandeling geïnfecteerde gewrichtsprotheses” gemaakt en er is in 2016 gestart met de implementatie hiervan. Er is in elke ziekenhuis een wekelijks multidisciplinair overleg zodat nu alle patiënten met een prothese infectie besproken worden in bijzijn van orthopeed, internist-infectioloog en microbioloog. Om implementatie te bevorderen is er voor alle specialisten en arts-assistenten een handzaam samenvattend zakkaartje gemaakt.

Website

Sinds oktober 2016 is de website www.protheseinfectie.nl online gegaan met als doel om patiënten met een prothese infectie van informatie te voorzien en om een platform te creëren voor medisch specialisten, waarop protocollen in te zien zijn en waar patiënten in geïncludeerd kunnen worden. 

Twitter

Er is een twitteraccount (@prothesinfectie) opgezet, in te zien via de website. We plaatsen regelmatig tweets over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en interessante congressen of nascholing. 

Cohortstudie

De voorbereidingen voor een multicenter prospectieve cohortstudie zijn bijna afgerond. Zodra deze studie goedgekeurd is door de medisch-ethische toetsingscommissie zal de (online) inclusie via deze website starten met het regionale samenwerkingsverband. Wij zijn geïnteresseerd in nieuwe, patiëntvriendelijkere behandelstragieën. Meer informatie hierover verschijnt in het voorjaar van 2017. Heeft u interesse in deelname, of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.